Let op! Het komt! Zorg dat je Cadet er klaar voor is.. stuurlui, waarschuw je bemanning.. bemanning, vertel het je stuur... De Easter Regatta komt er aan.

Op de algemene ledenvergadering in februari, is Edo de Lange voorgedragen als nieuwe voorzitter van de DCCA. Gidy Marijnen heeft zijn voorzittershamer overgedragen met volledige goedkeuring van de leden.