training & control in food safety
Voor alle eet- en drinkwaren die in de handel zijn geldt dat de bedrijven die ze maken ervoor moeten zorgen dat deze veilig zijn. Consumenten mogen er niet ziek van worden. Daarvoor is kennis nodig bij levensmiddelenbedrijven. Kennis van micro-organismen is daarbij een belangrijk aspect.

FiMM geeft cursussen, seminars en hygiënetrainingen en organiseert symposia om de kennis en inzicht over de microbiologie van levensmiddelen binnen een levensmiddelenbedrijf te vergroten. Dat zorgt voor een breder draagvlak en begrip waarom het belangrijk is om op een hygiënische wijze te handelen.

www.fimm.nl