In 1947 gaf hoofdredacteur Teddy Haylock, van het bekende Engelse zeiltijdschrift “Yachting World”, opdracht aan toonaangevend ontwerper Jack Holt een jeugdzeilboot te ontwerpen. De boot diende eenvoudig en goedkoop(!) zelf gebouwd te kunnen worden.

In 1958 al werd de Cadet-klasse door de ISAF erkend als internationale zeilwedstrijdklasse voor de jeugd.

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw werd er in Nederland al actief gezeild in de Cadet. Eind jaren vijftig lagen er Cadetten op “De Braakman”, de oude zeearm tussen Terneuzen en Breskens. De Royal Belgian Sailing Club (RBSC) voerde als eerste vereniging op het vasteland van Europa Cadetten in en richtte in 1958 een nieuwe basis (jachthaven) in op De Braakman. De Nederlandse Ex-Cadetter Tom de Meijer (1945) meldde ons: “Ook aan de jachthaven in Terneuzen hadden we in die periode Cadetten liggen. Mijn ouders woonden aan de Scheldekade en ons bootje lag vrijwel tegenover ons huis. De boot die Jan Nijsten en ik deelden heette de “Caddy”. We huurden ’m voor enkele tientjes per jaar van de RBSC, maar we moesten ’m wel helemaal zelf onderhouden. ’s-Winters werden de bootjes opgeslagen in een loods en was het schuren en schilderen geblazen. In de haven van Terneuzen hadden we natuurlijk te maken met zout Scheldewater, dat vergde veel onderhoud. Soms gingen we toch stiekem de Schelde op, reuze gevaarlijk natuurlijk (we waren 12 - 16 jaar oud), maar de sleepdienst Muller, die ook aan de Scheldekade was gevestigd, hield een oogje in het zeiltje. De zonen Muller voeren namelijk ook met een Cadet. In 2013 was een van die zonen, Kees Muller, met zijn bedrijf Multraship hoofdsponsor van het Cadet WK in Nieuwpoort, België.

In 1973 introduceerde Lies Eichhorn de Cadet op de Kaag. Hiermee was het eerste Cadet Squadron geboren. En de rest is geschiedenis...

Maar wel levende geschiedenis waar nog steeds actief aan gebouwd wordt. Sinds de opheffing van het verbod op nieuwe houten boten (door de ICCA) worden er zelfs weer houten boten gebouwd en wordt er serieus nagedacht over een nieuw bouwpakket. Ook worden er met de modernste technieken kunststof Cadetten ontwikkeld. Ook op het gebied van beslag, zeilen, roerbladen en zwaarden is er nog steeds ruimte voor innovatie.

Daarbij komt dat er in een Cadet ècht gezeild wordt. Mede doordat de Cadet een volledig zeewaardige zeilboot is met grootzeil, fok en spinnaker is een goed aangeleerde zeiltechniek van groot belang. Techniek als goede voedingsbodem, die de zeilers later in hun zeilcarrière zo van pas komt in de klassen die na de Cadet komen. Niet voor niets is de Cadet de door het Watersportverbond aanbevolen aanloopklasse voor de grotere tweemansboten. Ook is de Cadet een internationaal, door de ISAF, erkende zeilwedstrijdklasse voor de jeugd. Veel succesvolle zeilers in meermansboten, zoals 470, Yngling en 29er zijn dan ook begonnen in de Cadet. Het overgrote voordeel van de Cadet klasse is dat stuurmannen en vrouwen als ze uit de klasse komen (met 17 jaar) sterk en oud genoeg zijn over te stappen naar een vervolgklasse.

Voor internationale informatie over de Cadetklasse ga je naar ICCA (de pagina over de International Cadet Class Association). http://www.cadetclass.org/

Voor wie geïnteresseerd is, maar voor wie de Cadet nieuw is, staat er ook informatie op Wikipedia: https://nl.wikipedia.org