Onze website cadet.nl plaatst cookies op uw computer. Daar moeten en willen we wel duidelijk over zijn. U heeft ook tenminste een keuze te maken. We willen wel graag één en ander uitleggen.

De Dutch Cadet Class Association (DCCA) verwerkt persoonsgegevens.
Dit doet de DCCA graag transparant en open naar onze leden en relaties.